Derfor er service viktig

For å sikre lang varighet, problemfri drift og retten til en eventuell reklamasjon er det viktig å følge opp nødvendig vedlikehold fra F – gass sertifisert forhandler. Service av varmepumpen vil ikke bare forlenge levetiden på maskinens bevegelige deler, men fører også til mindre slitasje og støy.Ikke nok med det – regelmessig service vil være med på forhindre uønsket lukt fra innerdelen etter langvarig bruk.
 
I tillegg vil varmepumpen få bedre virkningsgrad og avgitt effekt etter en service, noe som medfører lavere strømforbruk.

All service på varmepumper skal utføres av autoriserte forhandlere

  • Sikre varighet og reklamasjonsrett
  • Forhindre slitasje, støy og lukt
  • Minske strømforbruk
  • Service skal utføres av autoriserte fagfolk

Det vi gjør på en service

✅ Rensing av kondensator med kjemikalier

✅ Rensing av fordamper med kjemikalier

✅ Sjekk vask og rens av grovfiltere

✅ Koblingspunkt etterstrammes

✅ Sjekk av varmekabel

✅ Beregne delta T kjøle/varmedrift

✅ Måling het-gass temperatur

✅ Avdekke under-kjøling eller over-heting

✅ Fabrikk-test /diagnose

✅ Funksjonstest | temperaturkontroll

Da slipper maskinen å jobbe i støv motstand hvor den da trekker mer strøm og gir mindre varme ut fra innedelen.

Pris: 1.990,- inkl mva og materiell (En inne del og en utedel, for andre henvendelse ta kontakt med oss)